Trauma laat diepe sporen in het lichaam na

Psychiater Bessel van der Kolk

Als jonge psychiater geloofde prof. Bessel van der Kolk (73) in het effect van medicatie. Maar hij kwam er al snel achter dat zijn patiënten meestal niet genoeg herstelden.

Hoe spreek je met getraumatiseerde kinderen?

Dat komt pas later, eerst leren ze hun lichaam tot rust te brengen”, zegt de Nederlands-Amerikaanse psychiater Bessel van der Kolk in een interview met Augeo Magazine. Het effect van het spreken is beperkt en hij vindt het onbegrijpelijk dat aanraking, beweging en verbeelding in de meeste therapieën verboden zijn. Het zijn juist deze elementen die getraumatiseerde kinderen helpen om zich weer veilig te voelen. Momenteel gebruiken ongeveer een half miljoen kinderen in de Verenigde Staten antipsychotica.

In zijn boek “The Body Keeps the Score” – vertaald als “Traumasporen” – doet hij verslag van zijn decennialange zoektocht naar EMDR, neurofeedback, mindfulness, yoga, bewegingstherapie, theater, enz. Lees hierover verder op de website van NTVF

Zijn wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring hebben Bessel van der Kolk ervan overtuigd dat traumatische gebeurtenissen diepe sporen achterlaten, vooral in het lichaam. Op dit punt willen we op de publicatie van Van der Kolk inhaken. Wij willen wijzen op een mogelijke grondoorzaak waarom lichaam en geest moeizaam in staat zijn om met de gevolgen van een trauma om te gaan, dat naar ons inzicht is gelegen in de verstoring van van de natuurlijke zuurbalans op het niveau van intern orgaanweefsel.

Prof. Dr. Goiz is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van biomagnetisme behandeling.

Biomagnetisme behandelingen worden vaak door traditionele specialisten verkeerd begrepen, en dat is niet zo vreemd. Kennis ontwikkelt zich immers vaak langs bekende lijnen en volgens beproefde methoden. Als een natuurkundige bijvoorbeeld een effect zou vaststellen in een bepaalde technische setting, zou deze kennis niet noodzakelijkerwijs als toepassing bij een neuropsycholoog of tandarts hoeven aan te landen.

Sinds 2016 is de relatie tussen een magnetische kracht en waterstof ionen – met een zelfde herkomst – bekend. Onder invloed van een bepaalde magnetische kracht blijkt dat waterstof ionen op elkaar via protonatie en deprotonatie reageren. Zoals u wellicht weet, bepaalt het aantal protonen in het waterstof ion de zuurgraad van een waterige oplossing. Dat deze reactie bestaat weten we nu. De effecten daarvan in het lichaam zijn voor het eerst door prof dr Goiz, 30 jaar geleden beschreven. “zodra onder invloed van een plotseling trauma orgaanweefsel verzuurt, zal daarmee resonerend weefsel gelijkevenredig alkalisch compenseren”. Leuk, maar wat leer je daarvan…

De hedendaagse wetenschap is niet bezig met verzuring van orgaanweefsel, en zeker niet naar aanleiding van een trauma. Dat een plotseling trauma orgaanweefsel zuur laat reageren ontgaat de moderne wetenschap en artsen kijken je niet begrijpend aan. Daarom is deze interruptie wellicht in het kader van de opvatting van Bessels van der Kolk nuttig, waarin hij stelt dat een trauma diepe sporen in het lichaam nalaat. Wij danken hem voor dit inzicht.

Nu technisch is aangetoond dat onder invloed van een magnetische kracht een proces van protonatie en deprotonatie tussen waterstof ionen kan plaatsvinden, betekent dit primair dat wanneer orgaanweefsel verzuurt ander orgaanweefsel alkalisch zal compenseren, en dat daarmee op 2 plekken in het lichaam de natuurlijke pH balans verstoort raakt. Anders gezegd: het natuurlijk milieu in dat orgaanweefsel is veranderd. Dit heeft 2 consequenties.

  1. Organen kunnen kunnen in het nieuwe milieu minder presteren, en
  2. Allochtone micro-organismen 1)  kunnen wegens de pH verstoring in het orgaanweefsel aanlanden, overleven en brandstof gaan leveren dat ons ziek maakt.

Op dit punt heeft Goiz een uitdagende uitspraak gedaan door te stellen dat 95 % van de kankers te maken heeft met het zich kunnen vestigen van micro-organismen. Wat we in deze casus nu interessant vinden is dat artsen met medicijnen plegen te reageren op ziekte symptomen, terwijl de biomagnetisme behandelmethode zich enkel richt op het herstel van de zuurbalans in orgaanweefsel, het castellum waarop volgens Prof. Dr. Goiz de gezondheid rust. ‘Ja’ hoor ik een specialist nog roepen, ‘als gezondheidszorg zo eenvoudig zou zijn, waarom denk je dat wij dit nog niet eerder zouden hebben gezien??’

De belangrijkste bijdrage van Prof. Dr. Goiz is, dat de biomagnetisme behandelmethode de zuurgraad van orgaanweefsel geforceerd herstelt door middel van een protonen uitwisseling tussen waterstof ionen, zo weten we nu. Bij dit herstel gebruiken we een positieve en een negatief geladen 0,13 Tesla magneet, die in combinatie met elkaar op het lichaam geplaatst een magnetische stroom genereren. Dit herstelt de oorspronkelijke pH balans tussen deze 2 punten. Daarna kunnen organen weer hun capaciteit ontplooien en herstelt de microbiële kolonisatie direct omdat de allochtone micro-organismen in het herstelde milieu niet kunnen overleven. Zo eindigt ook hun pathogene brandstof waarna het lichaam vaak zelf instaat is om zich te herstellen.

Behandeling getraumatiseerde kinderen

Laten we samenwerken en kinderen een wereld gunnen met gelijke kansen voor iedereen. Door de natuurlijke plasticiteit in het jonge verkrampte lichaam te herstellen krijgen kinderen de ruimte om hun trauma’s op een vindingrijke manier positief in te kapselen. Laten we daarvoor samenwerken.

1) Met allochtone micro-organismen worden microben bedoeld die op de plek waar ze in het lichaam worden aangetroffen, uitheems zijn. Zo moet u microben die essentieel zijn voor onze spijsvertering beslist niet bij uw hartkleppen krijgen…