WEERGEZONDOP.nl

Behandelingen
 • Medical Biomagnetism | BioMagnetic Pair Therapy
 • Voetreflex & Diabetes voet behandeling
Praktijk gelegen aan Park Schothorst Noord
Castellum 2 | 3823AA Kattenbroek | AMERSFOORT

WEER GEZOND OP . nl

Bezoekadres Castellum 2, 3823AA – Amersfoort Telefoon +31(0)6 402 051 62
KvK      : 65335376
AGB Code    : 90062242
Zorgsoort   : Genezers
CRKBO 	    : Geregistreerd docent	
SHO-registratie: Medische basiskennis 
         134981-132543
Medical     Gediplomeerd
Biomagnetism  : therapeut & opleider

– MEDICAL BIOMAGNETISM

 • Herstelt de zuurbalans in orgaanweefsel
 • Aangelande microben gaan daardoor dood
 • Hun brandstof voor ziek zijn, eindigt
 • Het lichaam kan op eigen kracht herstellen
 • kvbm keuze vrij bij mij , aangesloten

KLEDING

 • aansluitende kleding dragen
 • veterschoenen meenemen

Weer Gezond Op

Castellum 2 | 3823AA Amersfoort | T +31(0)6 402 051 62

Afspraak aanvraag

Uw lichaam is de moeder van de geneeskunst

De ontdekker van Medical Biomagnetism, Dr. Isaac Goiz Duran heeft voor zijn jarenlang onderzoek in januari 2014 aan de Universidad de Alcalá in Madrid het laureaat: Honorary Research Professor ontvangen. Kort gezegd komt zijn methode neer op het observeren van een natuurkundig fenomeen dat met magneten is waar te nemen – de natuurlijke zuurbalans en een verstoring daarin tussen biomagnetisch resonerende polen. Zodra de natuurlijke zuurbalans  met magneten is hersteld, verdwijnen daarin aangelande microben en eindigt hun brandstof die u ziek maakt/houdt. Daarna kan uw lichaam vaak weer op eigen kracht herstellen.
Het mooie is dat iedereen dit fenomeen kan waarnemen en kan gebruiken, en daar gaat deze website over.
Gezondheid is de bijvangst van een natuurlijke zuurbalans. Om uw gezondheid te verbeteren nodigen wij u uit om kennis te nemen van deze methode. Ook één van onze waarnemers kan u daarbij verder assisteren.

Voor morgen weer gezond op

Wet beroepen individuele gezondheidszorg

In de “Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg” staat het woord “individueel” centraal. Het woord “individueel” biedt artsen het exclusieve voorrecht om met uitsluiting van ieder ander, uw persoonlijke gezondheid te mogen dienen. Met dit “dienen” worden alle verrichtingen en adviezen begrepen die op uw persoonlijke gezondheid betrekking hebben. Ieder ander is van dit “voorrecht” uitgesloten. De wet biedt u daarmee een duidelijk motto: bent u ziek, ga dan naar een arts. Uw arts behandelt een ziekte vaak met een goed gesprek, rust, voeding, supplement, oefening, medicijn, operatie en revalidatie. Daar is speciale kennis voor nodig. Alternatieve geneeswijzen raken ook aan deze behandelwijze. Daardoor ontstaan vaak conflicten met het woord “individueel” en wie wettelijk gerechtigd is om u voor uw persoonlijke gezondheid te mogen adviseren.
De herkomst van de westerse geneeskunst is mooi weergegeven met het doek ‘De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp’, geschilderd door Rembrandt. Deze kennis heeft nu een enorme vlucht genomen. Ingenieurs stellen artsen en onderzoekers steeds meer in staat om dieper in de materie af te dalen en met behulp van robots steeds complexere reparaties uit te voeren. En elke keer dat we een laag afpellen, groeit de complexiteit waarin met de oplossing daarvan, de farmaceutische industrie naadloos op dit traject aansluit met een mooi omlijst verdien model. Wat u op zal vallen is dat medicijnen duurder en duurder worden en bent u eenmaal een gebruiker, dan blijft u meestal ook een gebruiker. Philips, onze nationale elektronica trots, heeft zich met haar producten helemaal van de consumentenmarkt teruggetrokken om zich met een mooi rendement, volledig op de ontwikkeling van medische instrumenten toe te leggen.
De Gezondheidszorg is een Groeimarkt met mooie Groene cijfers  

Met

dit

alles

houdt

 

Medical Biomagnetism

 

zich

niet

bezig

AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Primair moeten organisaties kunnen aangeven
1. hoe zij datalekken voorkomen, en 2. hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan
velen hebben de bel horen luiden…
Van uw zorgverlener heeft u geen privacy verklaring ontvangen, noch een mededeling dat hun beleid is veranderd. Zij volgen de KNMG Richtlijnen “Omgaan met medische gegevens”. Wij sluiten ons daarop aan. De gegevens die we tot ons krijgen zijn patiënt gegevens vanuit de relatie waarin we tot elkaar staan of stonden. Die gebruiken we dus nergens anders voor, dan in het kader van uw gezondheid. Dat wist u natuurlijk al.

weergezondop.nl