Dr. Netea ontving met de Spinoza Prijs een premie voor zijn onderzoek naar hoe witte bloedlichaampjes een bacterie of virus herkennen en om infecties te bestrijden, welke stofjes door het lichaam daarvoor worden aangemaakt.

Het lichaam kent een aantal verschillende methoden van verdediging die je zou kunnen verdelen in een aspecifiek en een adaptief deel. Het aspecifieke deel is aangeboren en het adaptieve deel is aangeleerd. Voor de aangeleerde afweer methode levert de thymusklier een mooi voorbeeld. De thymus of zwezerik is sterk ontwikkeld bij kinderen, maar verschrompelt na de puberteit. Lange tijd heeft men gedacht dat de thymus een (vrijwel) nutteloos orgaan is. Maar de thymusklier is één van de belangrijkste organen in ons afweersysteem. Een belangrijk deel van de lymfocyten groeien daar op. Daarnaast speelt de thymus ook een essentiële rol bij de aanmaak van “geheugencellen” die het recept onthouden hoe afweerstoffen tegen doorgemaakte ziekten moeten worden aangemaakt.

Dr. Goiz heeft een behandel methode voor het behoud van gezondheid ontwikkeld dat rust op de aspecifieke (aangeboren) defensie van ons afweersysteem en richt zich daarbij op de aanwezigheid van waterstof-ionen en bio-resonantie. De insteek van Dr. Netea richt zich op de adaptieve defensie van ons afweersysteem, en wel op het niveau van het functioneren van witte bloedlichaampjes. Op welke wijze herkennen ze indringers en welke stofjes maakt het lichaam aan voor bestrijding van ziekten. Daarmee wordt het verschil in aanpak ook gelijk duidelijk, een optimaal medicijn voor de behandeling van een ziekte versus een optimaal milieu waarbinnen het ontstaan van ziek worden snel in de kiem gesmoord kan worden. Daarbij kunnen we gelijk aantekenen dat de ene aanpak de andere niet hoeft uit te sluiten, sterker nog, ze vullen elkaar aan.

De toepassingen/medicijnen van Dr. Netea zijn na veel onderzoek en daarna pas na een lange weg van trails inzetbaar. Naar verwachting zal op termijn eerst voor 1 of enkele aandoeningen medicijnen beschikbaar komen. En als we over medicijnen spreken hebben we het over een invasieve behandelmethode dat enkel door artsen kan worden gegeven..

Dr. Goiz richt zich op het herstel van de balans in de zuurgraad van interne organen. En dat doet hij via een eenvoudige niet invasieve behandelmethode met magneten waarvoor het lichaam zelf de aanwijzingen geeft. Niet alleen artsen kunnen deze behandelmethode toepassen, u ook. Volgens Dr. Goiz houdt ziek worden verband met een verstoring in de concentratie van waterstof-ionen. Waterstof ionen bepalen de zuurgraad in uw organen en ze reageren op pathogenen (ziekmakers). Nuttige microben kunnen in een beperkte pH neutrale bandbreedte leven, de ziekmakende microben niet. Door de concentratie van waterstof-ionen in de interne organen met bio-resonantie te herstellen verdwijnt het leefmilieu voor pathogene microben direct en kan het lichaam vaak weer snel herstellen.

Over de concentratie van waterstof-ionen valt nog wat te zeggen. De ademhaling en uw nieren houden de zuurgraad van uw lichaam in balans. De zuurgraad wordt bepaald door concentratie waterstof-ionen. Maar een plotseling trauma kan volgens Dr. Goiz de zuurgraad in een orgaan snel laten toenemen. Het lichaam compenseert dit door de zuurgraad gelijk evenredig met een bio-resonerend orgaan, alkalisch te compenseren. Het gevolg is dat uw lichaam qua zuurgraad in evenwicht blijft, terwijl uw organen qua zuurgraad uit balans zijn. Deze uit balans zijnde organen gaan volgens Dr. Goiz huisvesting bieden aan pathogene microben.

Uit waarnemingen blijkt dat de zuurgraad kennelijk in staat om een virus, een bacterie, een schimmel of een parasiet op basis van resonantie van elkaar te onderscheiden. Ook de vaststelling dat hun huisvesting in organen met een pH neutraal milieu op slag verdwijnt, is bijzonder. Waarom dat zo werkt levert nog steeds voldoende stof voor onderzoek, maar het genezingsproces is verder alleen afhankelijk van mechanismen die het lichaam zelf gaat inzetten. Daar heeft de behandeling verder geen invloed meer op.

Wilt u de natuurlijke capaciteiten van uw lichaam aanspreken om ziekten weer de baas te worden of om ziek worden te voorkomen? Dan laten wij ons voor een behandeling graag door u overtuigen.

Wij verbazen ons elke dag weer opnieuw.

Welkom,

En voor morgen, weer gezond op!